Wouw

De Wouw staat open voor roeisters die zin en tijd hebben om op zaterdagmorgen tussen 9.00 en 10.30 uur te roeien en daarna op het terras met zijn allen wat te drinken (niets is verplicht).
Naast de zaterdagochtendactiviteit, neemt er ook wel eens een Wouw-lid op individuele basis deel aan marathons of organiseren een aantal leden een of andere wedstrijd- of roei-evenement. De leeftijd ligt tussen de 40 en 70 jaar met ongeveer 55 als gemiddelde. Het niveau ligt tussen dat van net beginnend tot ex-wedstrijdroeister, een mooie mix van alles.

Het aantal roeisters van de Wouw ligt rond de dertig. Een aantal dat we door de jaren heen hebben aangehouden. Wel is het accent steeds meer verlegd van boord- (met één riem per persoon roeien) naar dubbel-roeien. De aandacht voor wedstrijden is in de loop der tijd wat minder…voor de gezelligheid daarentegen steeds meer!

En verder
Eén keer in het jaar organiseren we meestal een roeiweekend met partners en kleingoed ergens in Nederland. En het kan zo maar gebeuren dat we spontaan iets afspreken als het mooi weer is op een zondag. Bijvoorbeeld een klein stukje roeien en dan bij een van de mooie oevers van de Rijn uitgebreid te picknicken.
Verder organiseren we één maal per jaar een etentje waar we genieten van elkaars gerechten. Ook is er een groepje van de Wouw dat eenmaal per maand de wandelschoenen aantrekt en op pad gaat.

Historie
In 1986 werd de eerste acht van VADA gekocht. Dit zorgde voor een ware revolutie in een kleine naamloze damesploeg, die al een paar jaar bij VADA roeide. Als stuur werd Dick Legger gevraagd, die lang daarvoor in dezelfde boot de touwtjes in handen had gehad. Hoewel er tijdens de eerste tocht ongeveer twee snoeken per haal werden gemaakt, was het enthousiasme groot om in de acht verder te roeien. Met nieuw elan en met meer aandacht voor de techniek van het boordroeien ontstond de Wouw. De naam, waarvan de oorsprong onbekend is, werd er pas vele jaren later aan gegeven.

Head of The River
Het enthousiasme en de goede sfeer zorgden voor een sterke aanwas van het aantal leden, vooral toen besloten werd om aan de Head of The River mee te doen. Een unicum voor VADA. Bij de eerste deelname werd niet alleen de hele wedstrijd uitgevaren maar werden ook alle andere ploegen achter de rug gelaten. Wat een prestatie. Maar fanatiek is de ploeg nooit écht geweest…

Belangstelling?
Heb je belangstelling en wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Aagje Legger of tel: 0317- 41 48 53