Welke wa verzekering heb je nodig

Schades gedekt door verzekeringen van Vada

De vloot van Vada is verzekerd voor materiaalschades, incl. brandschade, en Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) voor schade die met boten wordt toegebracht aan derden. Onze botenverzekering is alleen bedoeld voor (grote) schades waarvoor geen lid aansprakelijk kan worden gesteld. Om de premie laag te houden zijn wij zeer terughoudend met het indienen van claims.

Verplichting van individuele leden

De Vada verzekering keert niet uit bij schade door “opzet, roekeloosheid of door merkelijke schuld”. In zulke gevallen verhaalt Vada de schade bij de veroorzaker. Wie geen WA verzekering heeft die schade aan boten vergoedt, zal deze in principe zelf moeten betalen. We raden iedereen aan om de polis van z’n WA verkering goed door te lezen en om desnoods een andere of extra WA verzekering te kiezen.

Wat wij weten over particuliere WA verzekeringen

Een aantal verzekeringen sluit vergoeding van schade aan gebruikte boten uit. We hebben een en ander zo goed mogelijk uitgezocht en in een pdf-document gezet. In de tabel van dit pdf vermelden we bij ons bekende gegevens. Het overzicht is bij lange na niet volledig en er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die we hier verstrekken. Download het pdf document

Ons huishoudelijk reglement

Het reglement van de WSV Vada stelt:  “Een ieder die gebruik maakt van de faciliteiten van de vereniging is verplicht zich WA te verzekeren bij een in Nederland gevestigde te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij.”
Onder Schade en Aansprakelijkheid is in artikel 50 tot en met 56 van het huishoudelijk reglement vastgelegd wat de veroorzaker van schade moet doen en hoe het roeibestuur handelt: huishoudelijk-reglement Vada roeien

Kortom, check je WA verzekering en regel het goed zodat jezelf en het roeimateriaal waar je gebruik van maakt voldoende verzekerd zijn!