Veiligheid

Veiligheid op Vada zal in de toekomst meer aandacht krijgen dan tot nu toe het geval is geweest. Roeien is een watersport en dat brengt bepaalde risico’s met zich mee. Bij een aantal ongevallen op de Rijn en in de haven zijn in de afgelopen tijden roeiers te water geraakt. Gelukkig is het in alle gevallen bij materiële schade gebleven, maar het noopt tot bezinning hoe hier verder mee om te gaan. Vooral de winterperiode, waarin de mogelijkheid van onderkoeling groot is, zal alles in het werk gesteld dienen te worden de roeier te beschermen tegen ongevallen.
Niet iedereen is zich altijd even bewust van deze risico’s.

In de winter, als het water echt koud is, zullen we als roeiers extra aandacht moeten geven aan de kans op omslaan of zinken en de gevolgen daarvan. Hoe kunnen we de kans daarop verkleinen? Hoe snel kunnen we in zo'n noodgeval weer uit het water in de boot of op de kant komen? Welk gevaar dreigt er als we te lang in koud water of koude lucht verblijven?
Het grootste gevaar vormt onderkoeling. De KNRM heeft daarover een zeer instructieve film uitgebracht. Die KNRM-film heeft terecht de titel "Onderkoeling, om KOUD van te worden", want de gevolgen van onderkoeling en de snelheid waarmee dit gevaar kan optreden, wordt bijna door iedereen zwaar onderschat.
Belangrijker is dat het bij een fikse onderkoeling (gekenmerkt door verminderd bewustzijn) levensgevaarlijk kan zijn.

Heb je onverhoopt toch iets meegemaakt en wil je een ongeval rapporteren, dan vind je hier het voorbeeld VADA calamiteitenformulier.

Veilig Sportklimaat

Een veilige (roei)vereniging is het visitekaartje voor nieuwe leden. In de roeisport vinden we een veilig sportklimaat voor iedereen belangrijk. Hier vind je de gedragscodes voor trainer/coach en sporter

Veilig langs een veerpont

Met een veerpont bij Opheusden en eentje bij Wageningen is deze film van Varen doe je samen voor ons zeker van toepassing!

10 tips voor veilig roeien

Op www.varendoejesamen.nl staan allerlei wetenswaardigheden over het verkeer op onze binnenwateren. Daaronder een 10-tal tips voor veilig roeien.

Reddingsvesten voor stuurlieden

Het gebruik van een reddingsvest is voor stuurlieden verplicht van 1 november tot 1 mei.

Veilig roeien in de winter

Veilig roeien in de winter vraagt om meer aandacht.
Wat is winter? Bij VADA van 1 november tot 1 mei!
Waarvoor aandacht? Het VADA roeibestuur helpt u een handje met deze 'briefing'.
Heeft u suggesties of opmerkingen? Kom ermee svp.

Reanimatie en gebruik A.E.D.

Automatische Externe Defibrilator

Plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis treft 300 Nederlanders per week.
In de sport kan zo’n incident ook optreden. Dat is de reden voor VADA geweest om een apparaat aan te schaffen: een zgn. Automatische Externe Defibrilator (A.E.D.). Daarmee wordt de overlevingskans bij dergelijke incidenten vergroot.

Onderkoeling

Wat is onderkoeling?
Onderkoeling is een verschijnsel dat iedere buitensporter kan overkomen. Te water raken is een duidelijke reden waarom iemand onderkoeld kan zijn, maar ook op het droge kan onderkoeling optreden. Het kan iedereen gebeuren die buiten actief is. Tijdens zwemmen, surfen, duiken, zeilen en roeien, zelfs tijdens vissen kan onderkoeling ontstaan, zeker wanneer men zich onvoldoende voorbereidt of de weersomstandigheden plotseling veranderen. Het grootste gevaar van onderkoeling is, dat het sluipend verloopt. Omdat weinig mensen van het gevaar van onderkoeling op de hoogte zijn raken deze mensen onnodig in een gevaarlijke situatie.

Instructieavond Koud water op 18-1-2018

Instructieavond Koud water op 18-1-2018

De veiligheidscommissie van VADA roeien organiseerde een instructieavond “Koud water” met 3 sprekers. Er waren ongeveer 45 kanoërs en roeiers aanwezig. Hier een verslag met de belangrijkste punten

Veilig varen doen we samen

De Nederlandse binnenwateren zijn een heerlijke plek om te ontspannen. Op roei-, zeil- en motorboten genieten veel mensen van het water. Hier varen ze samen met talloze andere watersporters én binnenvaartschepen.. Door als watersporters en binnenvaartschippers rekening met elkaar te houden is veilig varen mogelijk.

SPONSORS