Veilig varen doen we samen

Film van Rijkswaterstaat

De Nederlandse binnenwateren zijn een heerlijke plek om te ontspannen. Op roei-, zeil- en motorboten genieten veel mensen van het water. Hier varen ze samen met talloze andere watersporters én binnenvaartschepen.. Door als watersporters en binnenvaartschippers rekening met elkaar te houden is veilig varen mogelijk.

Deze film beschrijft voor vijf thema’s hoe watersporters en schippers veilig samen kunnen varen. De thema’s zijn reisvoorbereiding, rondom zicht, onderlinge communicatie, schutten in sluizen en plaats op de vaarweg. Voor ieder thema wordt uitleg gegeven van wat er nodig is voor veilig varen, worden concrete tips gegeven en worden geldende regels uitgelegd.

Deze film is in opdracht van Rijkswaterstaat gemaakt. Voor de productie is samengewerkt met verschillende organisaties die de diverse groepen vaarweggebruikers vertegenwoordigen.

Bekijk de film, 24 minuten, 96 Mb.
Klik hier >>>