Spelregels voor Jeugdroeien

Over wie gaat het?
Jeugdleden zijn alle roeileden van VADA die nog geen 18 jaar zijn. De jeugdleden worden gecoacht door roeileden van VADA die bereid zijn gevonden om hen “te leren roeien”, in de brede zin des woords, dus ook wat betreft materiaal behandeling, in acht nemen van stuur- en vaarregels op Vada, sportiviteit, deelnemen aan de KNRB Jeugdcompetitie en andere wedstrijden, enzovoort.

Waarover gaat het?
Jeugdleden en hun coaches spreken met elkaar af:
“We doen aan roeien omdat het een heel leuke en gezonde sport is. Het plezier in roeien staat voorop. Verder doet eenieder zijn best om het roeien onder de knie te krijgen”.
Daar hoort bij dat het jeugdlid en de coaches zich altijd aan deze spelregels zullen houden.

Waarop moeten we vooral letten?
Ten eerste de veiligheid en gezondheid bij al onze verrichtingen op en rond het water; ten tweede het onder de knie krijgen van de roeibeweging; en ten derde op het optimaliseren van het plezier bij het roeien. Deze punten staan niet los van elkaar; dit stuk gaat vooral over onze veiligheid en gezondheid. De roeitechniek is uitgebreid beschreven en onder andere te vinden op de site van Vada.

Welke veiligheidsregels moeten we toepassen?

 • VADA – regels
  Alle “gewone” VADA-regels, vaarverboden, enzovoort, zijn onverkort geldig (bv. bij mist, vorst, storm, veiligheidshesje, enz.).
 • Zwemvesten/ reddingsvesten
  Alle leden, dus ook jeugdleden, wordt aangeraden een “automatisch zelfopblaasbaar reddingvest” aan te schaffen, maar de beslissing hierover wordt aan henzelf cq. hun ouders overgelaten. Wie een zwemvest heeft wordt ten zeerste aangeraden dit te dragen in de periode van november tot april.
 • In diezelfde periode van november tot april is het voor alle stuurlieden van de hele roeiafdeling verplicht een reddingsvest te dragen.
 • Toezicht
  • Onervaren of minder ervaren jeugdleden varen onder direct toezicht van een coach; dat kan in de boot zijn, of vanaf de kant.
  • Jeugdleden die naar het oordeel van de coach daar aan toe zijn, mogen onder toezicht in het havenkanaal varen. Zij gaan dan niet verder het kanaal op als wordt afgesproken met de coach.
  • Jeugdleden varen ongestuurd altijd in elkaars zicht of in het zicht van de coach, tenzij anders is afgesproken.
  • Jeugdleden die de Sk1 of Sk2 proef met goed gevolg hebben afgelegd en ten minste 16 jaar oud zijn, mogen zonder direct toezicht op het kanaal varen.
  • Jeugdleden die de Sk2 proef met goed gevolg hebben afgelegd en tenminste 16 jaar oud zijn, mogen met zijn tweeën, of met begeleiding van een andere Vada ploeg, ongestuurd varen op de Rijn.
  • Jeugdleden, waarvan de stuur bevoegd is en minimaal 16 jaar oud, mogen alleen op de Rijn varen met toestemming van de coach.
  • Door jeugdleden gestuurde jeugdploegen mogen op de Rijn varen, mits iedereen minimaal 16 jaar oud is en de daarvoor vereiste proeven afgelegd zijn.
 • Verantwoordelijkheid
  Van de jeugdleden en hun coaches wordt verwacht dat zij altijd opletten op gevaarlijke situaties en ongelukken zullen proberen te voorkomen. Dit doen zij door alle aanwijzingen die daarvoor bestaan en worden gegeven (door Vada, Rijkswaterstaat, deze spelregels, enz.) op te volgen.

Zijn er soms uitzonderingen mogelijk?
Coaches kunnen na overleg met het Roeibestuur uitzonderingen toestaan op de genoemde regels; deze uitzonderingen worden schriftelijk vastgelegd en voor akkoord getekend door alle betrokkenen. Voor de minderjarige jeugdleden tekent (minimaal) een ouder.

Welke regels moeten we nog meer toepassen?
Het Rijnvaart Politie Reglement (RPR) is het wettelijk geldige verkeersvoorschrift op de Rijn en in de haven bij Wageningen. Hier een paar regels eruit:

 • Elke skiffeur / stuurman van een VADA-roeiboot is wettelijk gezien “schipper “ van het schip, tenzij de coach aan boord die rol op zich blijft nemen.
 • De schipper is verantwoordelijk voor de naleving van het Rijnvaart Politie Reglement.
 • De schipper moet bekwaam zijn en volgens goed zeemanschap voorkomen:
  • dat het leven van personen in gevaar wordt gebracht
  • schade wordt veroorzaakt
  • de veiligheid van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.
 • Aanwijzingen van de schipper moeten binnen de grenzen van diens verantwoordelijkheid door bemanningsleden worden opgevolgd.
 • Bemanningsleden moeten ook zonder aanwijzing van de schipper meewerken aan de naleving van het RPR.

Verantwoordelijkheid
Door bovengenoemde spelregels toe te passen zorgt VADA “als een goed huisvader” voor zijn jeugdleden. Voor de goede orde zij vermeld dat de coaches van de jeugd niet alle verantwoordelijkheid in alle voorkomende gevallen op zich kunnen nemen. De kans op ongelukken is heel klein als iedereen zich aan deze spelregels houdt. De ouders van de jeugdleden worden geacht van deze regels op de hoogte te zijn. Het roeibestuur zal zich inspannen om de ouders op de hoogte te stellen van deze spelregels.