Roeiproevencommissie: soepel waar het kan, streng waar het moet

Bij sommigen levert de naam Roeiproevencommissie (RPC) misschien gemengde gevoelens op. Tja, want ook bij Vada moet je op een moment laten zien of je kunt roeien en kunt sturen. Het uitgangspunt van onze roeiafdeling is immers dat iedere roeier tenminste Sc1 en St1 heeft gehaald. Maar bij zo’n proef ben je inderdaad afhankelijk van de omstandigheden, weinig of veel wind of stroming. Het is een momentopname wordt dan gezegd….

Waarom een RPC?
Net als bij de meeste roeiverenigingen toetsen we bij Vada of leden kunnen roeien en kunnen sturen. Want iedere roeier wil – in een groep of alleen – veilig in een boot kunnen zitten. Veilig betekent: je persoonlijke veiligheid, die van de boot en ook voor andere gebruikers op het water. Zeker bij ons roeiwater als de Rijn moet je kunnen inspelen op de verschillende omstandigheden.

Roeiproeven bij Vada
Bij Vada hebben we de roeiproeven centraal georganiseerd: We werken met proeveneisen die we binnen de roeiafdeling gezamenlijk hebben geformuleerd en vastgelegd in het Vadamecum:
Een groep van 10-14 roeiers van verschillende ploegen vormt de RPC. Bij een proef zijn er ongeveer vier commissieleden aanwezig die de roeier toetst aan deze vastgestelde eisen. Voorafgaand aan de stuurproeven is het verplicht om de cursus stuurtheorie te volgen (twee avonden).

Kern van de roeiproef
Allereerst vinden we het belangrijk dat een roeier gezond en veilig roeit. Gezond betekent dat de roeier een goede houding heeft en geen verkeerde bewegingen met risico op blessures aanleert. Veiligheid op het water begint ermee dat je vertrouwen hebt in je eigen kunnen en dat van je ploeggenoten. Dus, zit een roeier in de boot met zelfvertrouwen en bootbeheersing? Kan hij of zij commando’s direct opvolgen en de slag volgen? Natuurlijk zijn er ook de technische punten. Daarbij geldt, hoe moeilijker de boot des te belangrijker is een goede technische haal. Naast de praktijk krijg je ook enkele theorievragen, bijvoorbeeld over hoe je met het botenmateriaal moet omgaan. Wie een stuurproef doet, krijgt ook vragen over regels op het water, zoals voorrangsregels, hoe we de haven in- en uitvaren en over veilig roeien op de Rijn.

Waar letten we op bij een roeiproef 
We letten dus op de veiligheid en het gezond en technisch roeien en sturen. Natuurlijk is het eenvoudiger om St1 bij windstil weer dan bij een W4 af te leggen. Dus omstandigheden zijn belangrijk. Toch zien we meestal wel hoe een roeier of een stuur reageert op onverwachte momenten. Een roeier wordt altijd door meerdere RPC- ers bekeken en beoordeeld. Hiermee voorkomen we dat een individueel oordeel de doorslag geeft. Ook
beoordeelt een RPC-er geen ploeggenoten.

Hoe ronden wij een proef af
Het allerbelangrijkste bij een proef is dat we het plezier in roeien ondersteunen. Dus een proef is vooral om een roeier tips mee te geven hoe zich verder te bekwamen, of deze nu wel of niet de proef heeft gehaald. Dat doen we mondeling, direct na de proef. We maken meestal ook video-opnames. Want beelden laten vaak zo veel meer zien dan een mondelinge uitleg kan doen.

Wie zijn wij?
De RPC bestaat nu uit 12 leden:
Alja Bastiaansen (Accent!)
Corien Bos (Wouw)
Nico Bos (Slow)
Jenneke van Driel (Avanti!, ZoMo, VOL)
Natasja Gianotten (MsLach)
Robin den Hamer (Vargo)
Margriet de Koning (Vroege Vogels, WoMo, Dix Mix)
Liesbeth Missel (MsLach, Vroege Vogels)
Demie Moore (Vroege Vogels en Dix Mix)
Ite Op den Orth (Vroege Vogels en Fifty Fit)
Anne Marie Patist
Henk Smit (Tafje)

Tenslotte
Iedere maand is er afwisselend op een vrijdag of een zondag de gelegenheid om een roeiproef af te leggen, zie de website: https://www.vadaroeien.nl/roeien/roeiproeven