Roeiproeven - Informatie en details

Details per proef

SCULLEN 1 (S1)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in alle C2x- en C4x-en.
Voor te bereiden en af te leggen in oefenskiffs, C2x of C4x

Praktisch te toetsen

 • Weten hoe de riemen en de boot stootvrij getild moeten worden
 • Goed kunnen in- en uitstappen Het voetenbord correct kunnen afstellen
 • Enigszins watervrije roeihaal, incl. het draaien van het blad
 • Redelijke bootbeheersing, zodat op een prettige manier, blessurevrij en zonder ernstige fouten roei-ervaring kan worden opgedaan

Theoretisch te toetsen (raadpleeg voor inhoudelijke details de instructiecommissaris)

 • Commando's begrijpen en kunnen uitvoeren
 • Basis materiaalkennis, welke getoetst zal worden aan de hand van een klein theorie-examen
 • Kennis van algemene vaar- en veiligheidsregels geldend op VADA

SCULLEN 2 (S2)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in gladde 2x en gladde 4x.
Voor te bereiden en af te leggen in C2x+ of C4x+.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SCULLEN 1
 • Goede balans kunnen houden (min. 3 halen watervrij)
 • Technisch goede en vloeiende roeihaal
 • Verschil in snelheid van oprijden en halen Uitzetten en wegzetten in een vloeiende beweging
 • Een noodstop kunnen maken
 • Strijkend kunnen aanleggen

Theoretisch te toetsen

 • Uitgebreidere materiaalkennis dan voor Scullen 1
 • Basiskennis m.b.t. het afstellen.

Na het behalen van proef S2 mag men in elke scull-geriggerde boot roeien.

BOORDROEIEN 1 (B1)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in C2+, C4+ en 8+ (mits niet op boeg).
Voor te bereiden en af te leggen in C2+ of C4+.

Eisen: Als genoemd onder SCULLEN 1

BOORDROEIEN 2 (B2)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in een gladde 2-, 4+ en 8+ (op boeg is tevens SK1 vereist).
Voor te bereiden en af te leggen in C4+.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SCULLEN 1
 • Goede balans
 • Technisch goede en vloeiende roeihaal
 • Verschil in snelheid van oprijden en halen
 • Uitzetten en wegzetten in een vloeiende beweging
 • Een noodstop kunnen maken
 • Strijkend kunnen aanleggen

Theoretisch te toetsen

 • Uitgebreidere materiaalkennis
 • Basiskennis m.b.t. het afstellen

Na het behalen van de B2 proef mag men in elke boordgeriggerde boot roeien.

SKIFFEN 1 (SK1)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in alle oefenskiffs en enkele andere skiffs.
Voor te bereiden en af te leggen in oefenskiffs.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SCULLEN 1
 • De veiligboord houding kunnen innemen
 • Kunnen strijken en rondmaken
 • Harde haal kunnen varen Iedere 3e haal omkijken op het Kanaal
 • Noodstop kunnen maken
 • Aan kunnen leggen zonder het vlot te raken

Na het behalen van proef SK1 mag men tevens roeien als boegroeier in 2-, 2x en 8+.

SKIFFEN 2 (SK2)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in gladde topboten van de vereniging.
Voor te bereiden en af te leggen in gladde skif.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SKIFFEN 1
 • Iedere 3e haal omkijken op het Kanaal zonder stil te zitten
 • Goede balans (min. 3 halen watervrij)
 • Technisch goede en vloeiende roeihaal
 • Verschil in snelheid van oprijden en halen
 • Uitzetten en wegzetten in een vloeiende beweging
 • Een noodstop kunnen maken
 • Strijkend kunnen aanleggen
 • Met slippende riem kunnen wegvaren

Theoretisch te toetsen

 • Uitgebreidere materiaalkennis
 • Basiskennis m.b.t. het afstellen

Na het behalen van SK 2 mag men in elke scullgeriggerde boot roeien.

SKIFFEN 3 (SK 3)

Skiffen 3 is een vaardigheidsproef bedoeld voor leden, die regelmatig in een skiff of dubbel twee roeien, en die voldoende bootbeheersing hebben om voordeel te hebben bij het roeien in een technisch veeleisende wedstrijdboot.

Als vereniging is in 2017 in de roeivergadering besloten dat we de wedstrijdskiffs breder beschikbaar houden, mits men naast de skiffen 2 proef, ook de vaardigheidsproef skiffen 3 (SK-3) heeft volbracht. Daarmee willen we ervoor zorgen dat wedstrijdskiffs langer in goede conditie blijven.

Deze vaardigheidsproef test meer op motivatie, concentratie en uithoudingsvermogen dan op roeitechniek en bootbehandeling. De proeven zijn voor de doelgroep goed te doen. De proef dient elk jaar te worden afgelegd. Zo niet dan vervallen de SK3-rechten in oktober van het jaar nadat de proef is afgelegd.

Praktische afspraken aangaande SK3-proef:

 • Je hebt de skiffen 2 proef behaald
 • Je roeit een bepaalde afstand binnen 120 minuten. De afstand die je moet roeien is afhankelijk van je leeftijd en geslacht conform de KNRB-richtlijnen:
  jongens 15/16: 16 km                meisjes 15/16: 14 km
  jongens 17/18: 18 km                meisjes 17/18: 16 km
  heren 18 t/m 36 jaar: 20 km      dames 18 t/m 36 jaar: 18 km
  heren 37 t/m 50 jaar: 18 km      dames 37 t/m 50 jaar: 16 km
  heren 51 t/m 65 jaar; 16 km      dames 51 t/m 65 jaar: 14 km
  heren 66 jaar en ouder: 14 km  dames 66 jaar en ouder: 12 km
 • Afstanden:
  Vada – brug Rhenen = 6 km
  Vada – Parenco = 6 km
  Vada – Kerktoren Rhenen = 7 km
  Vada – Wienerberger = 7 km
  Vada – Gat van Heteren = 8 km
  Vada – brug A50 = 9 km
  Vada – sluis Driel = 11 km 
 • De proef dient jaarlijks herhaald te worden
 • Je kunt je inschrijven via de website van de roeiproeven https://vadaroeien.nl/aanmelden-roeiproeven
 • De roeiproefcommissie brengt je dan in contact met één van de leden van Vada die de SK3-proef zal afnemen.

STUREN 1 (ST 1)

Geeft bevoegdheid voor het sturen van Wherry’s en C-boten.
Voor te bereiden en af te leggen in een C2x+ of C4x+.

Praktisch en theoretisch te toetsen ·

 • Alle commando’s kennen (zowel voor op het water als bij het inbrengen en uitbrengen van de boot) en deze juist kunnen laten uitvoeren

Praktisch te toetsen

 • Goed leiding kunnen geven in de boot m.a.w. luid en duidelijk informatie overbrengen
 • Aanleggen halend SB en BB, strijkend

Theoretisch te toetsen

 • Basis materiaalkennis
 • Kennis van de belangrijkste zaken uit het vaarreglement BPR
 • Kennis van de vaarregels en de algemene regels m.b.t tot veiligheid en weer zoals deze gelden binnen VADA, met in het bijzonder:
  • kennis van gevaren Rijn en Kanaal
  • voorrangsregels boten onderling

STUREN 2 (ST2)

Geeft bevoegdheid voor het sturen van gladde boten.

Voor te bereiden en af te leggen in een 4+ of 4x+ (hierbij mag dus aanvankelijk onder begeleiding van de slag- en boegroeier worden geoefend in de boot waarin ook examen wordt gedaan).

Eisen: ·

 • Als genoemd onder STUREN 1 ·
 • Voldoende anticiperen tijdens varen, manoeuvreren en aanleggen m.b.t. lengte en snelheid van gladde 4.

Na het behalen van ST2 mag men sturen in: Alle boten met uitzondering van de 8+

STUREN 3 (ST3)

Geeft bevoegdheid voor het sturen van een 8+.

Voor te bereiden en af te leggen in een 8+ (hierbij mag dus aanvankelijk onder toezicht vanaf de kant worden geoefend in de boot waarin ook examen wordt gedaan).

Eisen: ·

 • Als genoemd onder STUREN 2 ·
 • Voldoende anticiperen tijdens varen, manoeuvreren en aanleggen m.b.t. lengte en snelheid van een 8+.

Na het behalen van ST3 mag men sturen in: Alle boten inclusief de 8+

Algemene slotopmerkingen

 • Bij het gebruik van een gladde boot (behalve oefenboten, zie schema) moet ieder lid van de bemanning de proef hebben afgelegd die nodig is voor de plaats die men bezet.
 • Tijdens de skiffinstructie en bij het sturen van gladde 4 en de 8 mag men oefenen met toezicht en onder verantwoordelijkheid van een bevoegd instructeur of lid van de examencommissie.
 • Bij onjuiste, onzorgvuldige of onvoorzichtige behandeling van boten of riemen kan het bestuur een boete opleggen.
 • Bij herhaalde onjuiste, onzorgvuldige of onvoorzichtige behandeling van boten of riemen kan de examencommissie een eerder behaald examen intrekken en moet opnieuw voor dat onderdeel examen worden gedaan. Tevens kan worden overgegaan tot schorsing van de betrokken roeier(s) voor een nader te bepalen periode.
SPONSORS