Roeiproeven details

Details per proef

SCULLEN 1 (S1)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in alle C2x- en C4x-en.
Voor te bereiden en af te leggen in oefenskiffs, C2x of C4x

Praktisch te toetsen

 • Weten hoe de riemen en de boot stootvrij getild moeten worden
 • Goed kunnen in- en uitstappen Het voetenbord correct kunnen afstellen
 • Enigszins watervrije roeihaal, incl. het draaien van het blad
 • Redelijke bootbeheersing, zodat op een prettige manier, blessurevrij en zonder ernstige fouten roei-ervaring kan worden opgedaan

Theoretisch te toetsen (raadpleeg voor inhoudelijke details de instructiecommissaris)

 • Commando’s begrijpen en kunnen uitvoeren
 • Basis materiaalkennis, welke getoetst zal worden aan de hand van een klein theorie-examen
 • Kennis van algemene vaar- en veiligheidsregels geldend op VADA

SCULLEN 2 (S2)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in gladde 2x en gladde 4x.
Voor te bereiden en af te leggen in C2x+ of C4x+.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SCULLEN 1
 • Goede balans kunnen houden (min. 3 halen watervrij)
 • Technisch goede en vloeiende roeihaal
 • Verschil in snelheid van oprijden en halen Uitzetten en wegzetten in een vloeiende beweging
 • Een noodstop kunnen maken
 • Strijkend kunnen aanleggen

Theoretisch te toetsen

 • Uitgebreidere materiaalkennis dan voor Scullen 1
 • Basiskennis m.b.t. het afstellen.

Na het behalen van proef S2 mag men in elke scull-geriggerde boot roeien.

BOORDROEIEN 1 (B1)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in C2+, C4+ en 8+ (mits niet op boeg).
Voor te bereiden en af te leggen in C2+ of C4+.

Eisen: Als genoemd onder SCULLEN 1

BOORDROEIEN 2 (B2)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in een gladde 2-, 4+ en 8+ (op boeg is tevens SK1 vereist).
Voor te bereiden en af te leggen in C4+.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SCULLEN 1
 • Goede balans
 • Technisch goede en vloeiende roeihaal
 • Verschil in snelheid van oprijden en halen
 • Uitzetten en wegzetten in een vloeiende beweging
 • Een noodstop kunnen maken
 • Strijkend kunnen aanleggen

Theoretisch te toetsen

 • Uitgebreidere materiaalkennis
 • Basiskennis m.b.t. het afstellen

Na het behalen van de B2 proef mag men in elke boordgeriggerde boot roeien.

SKIFFEN 1 (SK1)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in alle oefenskiffs en enkele andere skiffs.
Voor te bereiden en af te leggen in oefenskiffs.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SCULLEN 1
 • De veiligboord houding kunnen innemen
 • Kunnen strijken en rondmaken
 • Harde haal kunnen varen Iedere 3e haal omkijken op het Kanaal
 • Noodstop kunnen maken
 • Aan kunnen leggen zonder het vlot te raken

Na het behalen van proef SK1 mag men tevens roeien als boegroeier in 2-, 2x en 8+.

SKIFFEN 2 (SK2)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in gladde topboten van de vereniging.
Voor te bereiden en af te leggen in gladde skif.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SKIFFEN 1
 • Iedere 3e haal omkijken op het Kanaal zonder stil te zitten
 • Goede balans (min. 3 halen watervrij)
 • Technisch goede en vloeiende roeihaal
 • Verschil in snelheid van oprijden en halen
 • Uitzetten en wegzetten in een vloeiende beweging
 • Een noodstop kunnen maken
 • Strijkend kunnen aanleggen
 • Met slippende riem kunnen wegvaren

Theoretisch te toetsen

 • Uitgebreidere materiaalkennis
 • Basiskennis m.b.t. het afstellen

Na het behalen van SK 2 mag men in elke scullgeriggerde boot roeien.

SKIFFEN 3 (SK 3)

Als vereniging is in 2017 in de roeivergadering besloten dat we de wedstrijdskiffs en –tweetjes breder beschikbaar houden, mits men naast de skiffen 2 proef ook de vaardigheidsproef skiffen 3 (SK3) heeft volbracht. Daarmee willen we ervoor zorgen dat wedstrijdskiffs en –tweetjes langer in goede conditie blijven.
Deze vaardigheidsproef test behalve alle eisen die bij SK2 proef worden getoetst, ook de motivatie, concentratie en uithoudingsvermogen. De proeven zijn voor de doelgroep goed te doen. De proef dient elk jaar te worden afgelegd. Zo niet dan vervallen de SK3-rechten in oktober van het jaar nadat de proef is afgelegd. Een proef die je in 2022 hebt afgelegd, vervalt per 1 oktober 2023.
De SK3-proef wordt door twee daartoe bevoegde skiffeurs afgenomen.
Praktische afspraken aangaande SK3-proef:

 1. Je hebt de skiffen 2 proef behaald, en je hebt minimaal één seizoen ervaring opgedaan met het skiffen in een SK2 skiff.
 2. Je meldt je één week van te voren aan via wedstrijden@vada-roeien.nl. Dan wordt er in overleg een afspraak gemaakt om de skiffproef af te leggen.
 3. Je roeit een bepaalde afstand in een SK2 skiff, of SK3 skiff als je nog in bezit bent van geldende proef, op de Rijn binnen 120 minuten. De afstand die je moet roeien is afhankelijk van je leeftijd en geslacht conform de KNRB-richtlijnen:
 • jongens 15/16:   16 km  meiden 15/16:    14 km
 • jongens 17/18:   18 km  meiden 17/18:    16 km
 • heren 18 t/m 36 jaar:   20 km  dames 18 t/m 36 jaar:  18 km
 • heren 37 t/m 50 jaar:   18 km  dames 37 t/m 50 jaar:  16 km
 • heren 51 t/m 65 jaar:  16 km  dames 51 t/m 65 jaar:  14 km
 • heren 66 jaar en ouder: 14 km  dames 66 jaar en ouder: 12 km

Afstanden:
Vada – brug Rhenen = 6 km
Vada – Parenco = 6 km
Vada – Kerktoren Rhenen = 7 km
Vada – Wienerberger = 7 km
Vada – Gat van Heteren = 8 km
Vada – brug A50 = 9 km
Vada – sluis Driel = 11 km

STUREN 1 (ST 1)

Geeft bevoegdheid voor het sturen van Wherry’s en C-boten.
Voor te bereiden en af te leggen in een C2x+ of C4x+.

Praktisch en theoretisch te toetsen ·

 • Alle commando’s kennen (zowel voor op het water als bij het inbrengen en uitbrengen van de boot) en deze juist kunnen laten uitvoeren

Praktisch te toetsen

 • Goed leiding kunnen geven in de boot m.a.w. luid en duidelijk informatie overbrengen
 • Aanleggen halend SB en BB, strijkend

Theoretisch te toetsen

 • Basis materiaalkennis
 • Kennis van de belangrijkste zaken uit het vaarreglement BPR
 • Kennis van de vaarregels en de algemene regels m.b.t tot veiligheid en weer zoals deze gelden binnen VADA, met in het bijzonder:
  • kennis van gevaren Rijn en Kanaal
  • voorrangsregels boten onderling

STUREN 2 (ST2)

Geeft bevoegdheid voor het sturen van gladde boten.

Voor te bereiden en af te leggen in een 4+ of 4x+ (hierbij mag dus aanvankelijk onder begeleiding van de slag- en boegroeier worden geoefend in de boot waarin ook examen wordt gedaan).

Eisen: ·

 • Als genoemd onder STUREN 1 ·
 • Voldoende anticiperen tijdens varen, manoeuvreren en aanleggen m.b.t. lengte en snelheid van gladde 4.

Na het behalen van ST2 mag men sturen in: Alle boten met uitzondering van de 8+

STUREN 3 (ST3)

De opleiding voor Sturen 3 bestaat uit drie fases. In het artikel Instructie Sturen 3 wordt per fase beschreven welk deel van de instructie daarin wordt behandeld. Lees het artikel Instructie Sturen 3 

Proef Voetsturen

Voor de leden die wel op boeg willen ‘voetsturen’ maar niet willen skiffen komt er een proef voor voetsturen. Gezien de boten, onderscheiden we twee nieaus’s: niveau C2-/C3x en niveau C5x/4-. Een C5 is bij stroom en wind veel gevoeliger dan een C3, en moet meer en sterker bijgestuurd worden. Een C5 is sneller dan een C3, een C5 heeft een waarschijnlijk voor een noodstop een langere remweg nodig i.v.m. massa en snelheid. Een 4- is voor toproeiers en zal naast het kleine roertje ook meer met riemen gecorrigeerd dienen te worden.

Vanaf 1 januari 2022 gelden dan de volgende proeven voor het voetsturen in C3x, C5x en 4-:

Boottype Sturen Skiffen / proef voetsturen Roeien
C2- Sturen 1 Skiffen 1 of proef voetsturen niveau 1 Scullen 1
C3x Sturen 1 Skiffen 1 of proef voetsturen niveau 1 Scullen 1
C5x Sturen 2 Skiffen 1 of proef voetsturen niveau 2 Scullen 1
4- Sturen 2 Skiffen 2 of proef voetsturen niveau 2 Boord 2/Scullen 2

 

Wat wordt er getoetst bij de proef voetsturen:

Hierbij ligt het accent op veilig varen en goede commandovoering. Te toetsen in een C3x, C5x of 4-. Minimaal één lid van de roeiproeven roeit mee tijdens een training.

Eisen:

 • Als genoemd bij sturen 2 (ST2) en skiffen 1
 • Kan gedurende 6 km koers vasthouden en voorspelbaar stuurgedrag laten zien
 • Balans van de boot wordt tijdens sturen niet verstoord
 • Anticiperen op stroom en wind ook in lastige situaties
 • Kunnen omkijken en verstaanbare commando’s kunnen geven ook naar de slag. Goed anticiperen tijdens het varen, manoeuvreren en aanleggen met betrekking tot lengte en snelheid van de boot
 • Afweging kunnen maken wanneer je wel en wanneer je niet verantwoord de Rijn op kan.

Overgangsperiode

Omdat het voor de roeiproevencommissie ook een nieuwe proef is, willen we eerst een paar keer de proef afnemen bij leden die dat nu al zouden willen. Een pilot van ongeveer drie maanden tot en met augustus 2021. Daarna komt er een overgangsperiode tot 1 januari 2022 waarin de leden die de proef voor voetsturen nog niet gehaald hebben dit alsnog kunnen behalen.

Algemene slotopmerkingen

 • Bij het gebruik van een gladde boot (behalve oefenboten, zie schema) moet ieder lid van de bemanning de proef hebben afgelegd die nodig is voor de plaats die men bezet.
 • Tijdens de skiffinstructie en bij het sturen van gladde 4 en de 8 mag men oefenen met toezicht en onder verantwoordelijkheid van een bevoegd instructeur of lid van de examencommissie.
 • Bij onjuiste, onzorgvuldige of onvoorzichtige behandeling van boten of riemen kan het bestuur een boete opleggen.
 • Bij herhaalde onjuiste, onzorgvuldige of onvoorzichtige behandeling van boten of riemen kan de examencommissie een eerder behaald examen intrekken en moet opnieuw voor dat onderdeel examen worden gedaan. Tevens kan worden overgegaan tot schorsing van de betrokken roeier(s) voor een nader te bepalen periode.