Roeiproeven details

Details per proef

SCULLEN 1 (S1)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in alle C2x- en C4x-en.
Voor te bereiden en af te leggen in oefenskiffs, C2x+ of C4x+

Praktisch te toetsen

 • Weten hoe de riemen en de boot stootvrij getild moeten worden
 • Goed kunnen in- en uitstappen, het voetenbord correct kunnen afstellen
 • Enigszins watervrije roeihaal, incl. het draaien van het blad
 • Redelijke bootbeheersing, zodat op een prettige manier, blessurevrij en zonder ernstige fouten roei-ervaring kan worden opgedaan
 • Commando’s kunnen uitvoeren

Theoretisch te toetsen (raadpleeg voor inhoudelijke details de instructiecommissaris)

 • Basis materiaalkennis, welke getoetst zal worden aan de hand van een kleine theorieproef
 • Kennis van algemene vaar- en veiligheidsregels geldend op VADA

SCULLEN 2 (S2)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in gladde 2x en gladde 4x.
Voor te bereiden in C2x+ of C4x+ of een 4x+(mits 75% bevoegd) Af te leggen in een 4x+ of 4x-.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SCULLEN 1
 • Dollen op geschikte hoogte kunnen afstellen.
 • Goede balans kunnen houden en grotendeels watervrij roeien.
 • Technisch goede en vloeiende roeihaal en goed kunnen volgen van de ploeg.
 • Verschil in snelheid van oprijden en halen, uitzetten en wegzetten in een vloeiende beweging.
 • Een noodstop kunnen maken.
 • Strijkend kunnen aanleggen.

Theoretisch te toetsen

 • Uitgebreidere materiaalkennis dan voor Scullen 1
 • Basiskennis m.b.t. het afstellen.

Na het behalen van proef S2 mag men in elke scull-geriggerde boot roeien.

BOORDROEIEN 1 (B1)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in C2+, C4+ en 8+ (mits niet op boeg).
Voor te bereiden en af te leggen in C2+ of C4+.

Eisen: Als genoemd onder SCULLEN 1

BOORDROEIEN 2 (B2)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in een gladde 2-, 4+ en 8+ (op boeg is tevens SK1 vereist).
Voor te bereiden in een C2+ of C4+ en af te leggen in een C2+, 4+, 4- of desgewenst in een 2-

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SCULLEN 1 en 2
 • Goede balans en grotendeels watervrij roeien
 • Technisch goede en vloeiende roeihaal en goed kunnen volgen van de ploeg
 • Verschil in snelheid van oprijden en halen
 • Uitzetten en wegzetten in een vloeiende beweging
 • Een noodstop kunnen maken
 • Strijkend kunnen aanleggen

Theoretisch te toetsen

 • Uitgebreidere materiaalkennis
 • Basiskennis m.b.t. het afstellen

Na het behalen van de B2 proef mag men in elke boordgeriggerde boot roeien.

SKIFFEN 1 (SK1)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in alle oefenskiffs en enkele andere skiffs. Heeft de theorieavonden gevolgd voor veilig varen op de Rijn.
Voor te bereiden en af te leggen in oefenskiffs.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SCULLEN 1
 • De veiligboord houding kunnen innemen
 • Kunnen strijken en rondmaken
 • Harde haal kunnen varen, en iedere 3e haal omkijken op het kanaal
 • Noodstop kunnen maken
 • Aan kunnen leggen zonder het vlot te raken

Na het behalen van proef SK1 mag men tevens roeien als boegroeier in 2-, 2x en 8+.

SKIFFEN 2 (SK2)

Geeft bevoegdheid voor het roeien in gladde topboten van de vereniging.
Voor te bereiden en af te leggen in gladde en smallere skiff. Te toetsen in een skiff met bevoegdheid van SK1, met uitzondering van de Spotvogel, Gierzwaluw of soortgelijke skiffs.

Praktisch te toetsen

 • Als genoemd onder SKIFFEN 1
 • Iedere 3e haal omkijken op het Kanaal zonder stil te zitten
 • Goede balans (min. 3 halen watervrij)
 • Technisch goede en vloeiende roeihaal
 • Verschil in snelheid van oprijden en halen
 • Uitzetten en wegzetten in een vloeiende beweging
 • Een noodstop kunnen maken
 • Strijkend kunnen aanleggen
 • Met slippende riem kunnen wegvaren

Theoretisch te toetsen

 • Uitgebreidere materiaalkennis
 • Basiskennis m.b.t. het afstellen

Na het behalen van SK 2 mag men in elke scullgeriggerde boot roeien.

SKIFFEN 3 (SK 3)

Skiffen 3 is een vaardigheidsproef bedoeld voor leden die regelmatig in een skiff of dubbeltwee roeien en die ambities hebben om in de skiff of dubbeltwee wedstrijden te starten.

Als vereniging is in 2017 in de roeivergadering besloten dat we de wedstrijdskiffs en –tweetjes breder beschikbaar houden, mits men naast de skiffen 2 proef ook de vaardigheidsproef skiffen 3 (SK3) heeft volbracht. Daarmee willen we ervoor zorgen dat wedstrijdskiffs en –tweetjes langer in goede conditie blijven.

Deze vaardigheidsproef test behalve alle eisen die bij SK2 proef worden getoetst, ook de motivatie, concentratie en uithoudingsvermogen. De proeven zijn voor de doelgroep goed te doen. De proef dient elk jaar te worden afgelegd. Zo niet dan vervallen de SK3-rechten in oktober van het jaar nadat de proef is afgelegd. Een proef die je in 2022 hebt afgelegd, vervalt per 1 oktober 2023.

De SK3-proef wordt door twee ervaren skiffeurs afgenomen, hiervoor zijn Machiel Spuij, Anne- Marie Patist en Marieke de Lange bevoegd.

 1. Je hebt de skiffen 2 proef behaald, en je hebt minimaal één seizoen ervaring opgedaan met het skiffen in een SK2 skiff.
 2. Je meldt je één week van te voren aan via wedstrijden@vada-roeien.nl. Dan wordt er in overleg een afspraak gemaakt om de skiffproef af te leggen.
 3. Je roeit een bepaalde afstand in een SK2 skiff, of SK3 skiff als je nog in bezit bent van geldende proef, op de Rijn binnen 120 minuten. De afstand die je moet roeien is afhankelijk van je leeftijd en geslacht conform de KNRB-richtlijnen:
 • jongens 15/16:   16 km  meiden 15/16:    14 km
 • jongens 17/18:   18 km  meiden 17/18:    16 km
 • heren 18 t/m 36 jaar:   20 km  dames 18 t/m 36 jaar:  18 km
 • heren 37 t/m 50 jaar:   18 km  dames 37 t/m 50 jaar:  16 km
 • heren 51 t/m 65 jaar:  16 km  dames 51 t/m 65 jaar:  14 km
 • heren 66 jaar en ouder: 14 km  dames 66 jaar en ouder: 12 km

Afstanden:
Vada – brug Rhenen = 6 km
Vada – Parenco = 6 km
Vada – Kerktoren Rhenen = 7 km
Vada – Wienerberger = 7 km
Vada – Gat van Heteren = 8 km
Vada – brug A50 = 9 km
Vada – sluis Driel = 11 km

STUREN 1 (ST 1)

Geeft bevoegdheid voor het sturen van Wherry’s en C-boten. Heeft theorieavonden gevolgd voor het veilig varen op de Rijn.
Voor te bereiden in een C2x+ of C4x+ en af te leggen in een C4x+

Praktisch en theoretisch te toetsen ·

 • Alle commando’s kennen (zowel voor op het water als bij het handmatig (zonder botenkraan) inbrengen en uitbrengen van de boot) en deze juist kunnen laten uitvoeren Bij ST 1 ligt het accent op veilig varen.

Praktisch te toetsen

 • Goed leiding kunnen geven in de boot m.a.w. luid en duidelijk informatie overbrengen
 • Aanleggen halend SB en BB, strijkend
 • Afstelling roeiers kunnen controleren

Theoretisch te toetsen

 • Basis materiaalkennis
 • Kennis van de belangrijkste zaken uit het vaarreglement BPR
 • Kennis van de vaarregels en de algemene regels m.b.t tot veiligheid en weer zoals deze gelden binnen VADA, met in het bijzonder:
  • kennis van gevaren Rijn en Kanaal
  • voorrangsregels boten onderling

STUREN 2 (ST2)

Geeft bevoegdheid voor het sturen van gladde boten met uitzondering van de 8+ en 8x+.

Voor te bereiden en af te leggen in een 4+ of 4x+ (hierbij mag dus aanvankelijk onder begeleiding van de slag- en boegroeier worden geoefend in de boot waarin ook de proef wordt afgelegd).

Eisen: ·

 • Als genoemd onder STUREN 1.
 • Alle commando’s kennen voor het inbrengen en uitbrengen van gladde boten (m.u.v. de acht)
 • Voldoende anticiperen tijdens varen, manoeuvreren en aanleggen m.b.t. lengte en snelheid van gladde 4. Het accent ligt op veilig kunnen varen.
 • Coachend kunnen sturen, d.w.z. tijdens het roeien de bemanning aanwijzingen kunnen geven om de boot beter te laten “lopen” (o.a. over de balans en gelijkheid van de haal).
 • Er zijn eisen aan het postuur van de stuur. Generiek geldt dat de stuur zodanig op de stuurplaats moet passen, dat er geen schade aan de boot kan onstaan zoals haarscheurtjes. Dit geldt ook met winterkleding aan.

STUREN 3 (ST3)

Generiek geldt dat de stuur zodanig op de stuurplaats moet passen dat er geen schade aan de boot kan ontstaan zoals haarscheurtjes. Dit geldt ook met winterkleren aan.

De opleiding voor Sturen 3 bestaat uit drie fases. In het artikel Instructie Sturen 3 wordt per fase beschreven welk deel van de instructie daarin wordt behandeld. Lees het artikel Instructie Sturen 3

Aanmelden voor instructie Sturen 3 (ST3) via de Instructiecommissie

Roeiproef Voetsturen

Voor de leden die wel op boeg willen ‘voetsturen’ maar niet willen skiffen moet je een proef voor voetsturen afleggen. Gezien de boten, onderscheiden we twee niveaus: niveau C2-/C3x en niveau C5x/4-. Een C5 is bij stroom en wind veel gevoeliger dan een C3, en moet meer en sterker bijgestuurd worden. Een C5 is sneller dan een C3, een C5 heeft een waarschijnlijk voor een noodstop een langere remweg nodig i.v.m. massa en snelheid. Een 4- is voor toproeiers en zal naast het kleine roertje ook meer met riemen gecorrigeerd dienen te worden.

Vanaf 1 januari 2022 gelden dan de volgende proeven voor het voetsturen in C3x, C5x en 4-:

Boottype Sturen Skiffen / proef voetsturen Roeien
C2- Sturen 1 Skiffen 1 of proef voetsturen niveau 1 Scullen 1
C3x Sturen 1 Skiffen 1 of proef voetsturen niveau 1 Scullen 1
C4x + C5x Sturen 2 Skiffen 1 of proef voetsturen niveau 2 Scullen 1
4- Sturen 2 Skiffen 2 of proef voetsturen niveau 2 Boord 2/Scullen 2

Voor de nieuwe C4x die binnenkort beschikbaar komt gelden dezelfde eisen als voor de C5x.

Wat wordt er getoetst bij de proef voetsturen:

Hierbij ligt het accent op veilig varen en goede commandovoering. Te toetsen in een C3x, C5x of 4-. Minimaal één lid van de roeiproeven commissie roeit mee tijdens het afleggen van de proef.

Eisen:

 • Als genoemd bij sturen 2 (ST2) en skiffen 1 (SK1)
 • Kan gedurende 6 km koers vasthouden en voorspelbaar stuurgedrag laten zien
 • Balans van de boot wordt tijdens sturen niet verstoord
 • Anticiperen op stroom en wind ook in lastige situaties
 • Kunnen omkijken en verstaanbare commando’s kunnen geven ook naar de slag. Goed anticiperen tijdens het varen, manoeuvreren en aanleggen met betrekking tot lengte en snelheid van de boot
 • Afweging kunnen maken wanneer je wel en wanneer je niet verantwoord de Rijn op kan.

Algemene slotopmerkingen

 • Bij het gebruik van een gladde boot (behalve oefenboten, zie schema) moet ieder lid van de bemanning de proef hebben afgelegd die nodig is voor de plaats die men bezet.
 • Tijdens de skiffinstructie en bij het sturen van gladde 4 en de 8 mag men oefenen met toezicht en onder verantwoordelijkheid van een bevoegd instructeur of lid van de proevencommissie.
 • Bij onjuiste, onzorgvuldige of onvoorzichtige behandeling van boten of riemen kan het bestuur een boete opleggen.
 • Bij herhaalde onjuiste, onzorgvuldige of onvoorzichtige behandeling van boten of riemen kan de proevencommissie een eerder behaalde proef intrekken en moet opnieuw voor dat onderdeel een proef worden gedaan. Tevens kan worden overgegaan tot schorsing van de betrokken roeier(s) voor een nader te bepalen periode.