Nieuws en vragen van het roeibestuur

Onze vloot in 2020

In 2020, inclusief de laatste maanden van 2019, is er een groot aantal mutaties in de vloot geweest. Door de coronabeperkingen lopen we achter wat betreft het dopen van, voor Vada, nieuwe boten. Zodra het mogelijk is gaan we dit inhalen.

Gerard van Rootselaar coordineert Beginnerscursus 2021

Eind oktober plaatsten wij een oproep naar een of meer vrijwilligers die de coördinatie van de beginnerscursus op zich wil(len) nemen. Intussen heeft Gerard van Rootselaar deze taak op zich genomen.

Check je WA verzekering en regel het goed!

De vloot van Vada is verzekerd voor materiaalschades, incl. brandschade, en voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade die met boten wordt toegebracht aan derden. Ondanks een no-claim korting, die na 6 jaar is opgelopen tot 40%, betalen we hiervoor plm. € 12,00 per roeilid. Deze verzekering kent echter uitsluitingen: Bij schade door "opzet, roekeloosheid of door merkelijke schuld" vindt geen uitkering plaats.

_______________________________________________________________________________

Archief: berichten die niet meer actueel zijn

_______________________________________________________________________________

Roeibestuur zoekt: Coördinator(en) Beginnerscursus

Elk voorjaar is er voor aspirant leden een beginnerscursus. Het roeibestuur is op zoek naar een of meer vrijwilligers die de coördinatie van de beginnerscursus op zich wil(len) nemen.

Rapport Veilig Recreatiewater

In oktober 2017 hebben de zeven samenwerkende Wageningse watersportverenigingen een bijdrage geleverd aan het ontwerpproces voor de versterking Grebbedijk, door twee voorkeursvarianten te beschrijven die de dijkversterking combineren met veilig recreatiewater. Dit rapport kun je inzien als je klikt op Lees verder.

Contributie inning 1e kwartaal 2017

In de loop van februari worden de VADA contributie en de Roei-toeslag voor het 1e kwartaal van 2017 geïncasseerd, alsmede de contributie 2017 voor de KNRB. Dat laatste omdat ieder lid de gehele jaarcontributie aan de KNRB is verschuldigd, ongeacht of men het hele jaar lid is dan wel slechts een gedeelte van het jaar. De jaarcontributie 2017 voor de huidige leden wordt in de loop van maart aan de KNRB voldaan.

Afspraken met Argo

Afspraken met Argo

Argo - de studentenroeivereniging van Wageningen - ligt vlakbij VADA. Samenwerken is dan ook logisch. Daarvoor zijn wel afspraken nodig. Die vind je in dit artikel.

SPONSORS