Nieuws en vragen van het roeibestuur

Rapport Veilig Recreatiewater

In oktober 2017 hebben de zeven samenwerkende Wageningse watersportverenigingen een bijdrage geleverd aan het ontwerpproces voor de versterking Grebbedijk, door twee voorkeursvarianten te beschrijven die de dijkversterking combineren met veilig recreatiewater. Dit rapport kun je inzien als je klikt op Lees verder.

Contributie inning 1e kwartaal 2017

In de loop van februari worden de VADA contributie en de Roei-toeslag voor het 1e kwartaal van 2017 geïncasseerd, alsmede de contributie 2017 voor de KNRB. Dat laatste omdat ieder lid de gehele jaarcontributie aan de KNRB is verschuldigd, ongeacht of men het hele jaar lid is dan wel slechts een gedeelte van het jaar. De jaarcontributie 2017 voor de huidige leden wordt in de loop van maart aan de KNRB voldaan.

Afspraken met Argo

Afspraken met Argo

Argo - de studentenroeivereniging van Wageningen - ligt vlakbij VADA. Samenwerken is dan ook logisch. Daarvoor zijn wel afspraken nodig. Die vind je in dit artikel.

Check je WA verzekering en regel het goed!

De vloot van Vada is verzekerd voor materiaalschades, incl. brandschade, en voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade die met boten wordt toegebracht aan derden. Ondanks een no-claim korting, die na 6 jaar is opgelopen tot 40%, betalen we hiervoor plm. € 12,00 per roeilid. Deze verzekering kent echter uitsluitingen: Bij schade door "opzet, roekeloosheid of door merkelijke schuld" vindt geen uitkering plaats.

Nieuwsflits: samenvattend verslag van de Roeihearing d.d. 27 januari 2015

Op 27 januari j.l. presenteerde het Roeibestuur haar visie op de toekomstige huisvesting van de afdeling roeien. De opkomst bij de hearing was groot: tussen 75 en 100 roeileden. Daniëlle van Veenendaal presenteerde op heldere wijze het concept-voorstel van het Roeibestuur.

Betaling van de contributie 2015

De facturen voor de contributie en de roeitoeslag zullen de komende dagen worden rondgestuurd. We zijn blij dat in 2014, afgezien van een paar kleine foutjes, alle leden hebben betaald, zij het dat we heel wat herinneringen hebben moeten versturen. We vertrouwen erop dat in 2015 u opnieuw loyaal zult meewerken.

Tureluur verslaat Mooievaart

Tureluur verslaat Mooievaart

Telkens wanneer we het water op gaan registreren wij braaf onze boten. Daarmee wordt het onder meer mogelijk om het bootgebruik over een jaar te inventariseren. Alice de Gier deed dat voor 2014. Deze inventarisatie levert een interessant overzicht op.

Hearing over de toekomstvisie van het roeibestuur

Hearing over de toekomstvisie van het roeibestuur

Het roeibestuur zal haar toekomstvisie op de roeiaccommodatie presenteren tijdens een hearing voor alle roeileden. De hearing vindt plaats dinsdag 27 januari 2015, van 19.30 tot 22.30 uur VADA roeien, clubhuis ‘t Anker

Toekomstige ontwikkelingen

Het afgelopen jaar is door de hiervoor ingestelde werkgroepen hard gewerkt aan mogelijkheden onze huisvestingsproblemen op te lossen. Enerzijds door te bezien wat op onze huidige locatie kan en anderzijds welke mogelijkheden er liggen aan de Grebbedijk. Hoe gaan we hiermee verder?

Over nieuwe boten en opknapbeurten van ons roeimateriaal en terrein

Over nieuwe boten en opknapbeurten van ons roeimateriaal en terrein

Het was menigeen misschien al opgevallen in en rondom de roeiloods, maar er zijn nieuwe aanwinsten en ‘upgrades’ te vermelden over ons roeimateriaal en het terrein. Lees snel verder hoe Ruud toelicht wat er allemaal speelt.

SPONSORS

Beginnerscursus VADA Roeien 2020

Of het nu gaat om de perfecte cadans van een acht of de vrijheid in een skiff, het geeft een 'kick' als je met je boot soepel door het water glijdt. Dat gevoel kun je niet beschrijven, dat moet je ervaren. In april-mei 2020 is de jaarlijkse beginnerscursus om nieuwe leden te werven en op te leiden. Er is een beperkt aantal plaatsen. Je kunt je tot uiterlijk 27 maart 2020 inschrijven voor deze cursus door te mailen naar beginnerscursus@vadaroeien.nl.

Download folder 2020