Veiligheid

Veiligheid op Vada zal in de toekomst meer aandacht krijgen dan tot nu toe het geval is geweest. Roeien is een watersport en dat brengt bepaalde risico’s met zich mee. Bij een aantal ongevallen op de Rijn en in de haven zijn in de afgelopen tijden roeiers te water geraakt. Gelukkig is het in alle gevallen bij materiële schade gebleven, maar het noopt tot bezinning hoe hier verder mee om te gaan. Vooral de winterperiode, waarin de mogelijkheid van onderkoeling groot is, zal alles in het werk gesteld dienen te worden de roeier te beschermen tegen ongevallen.
Niet iedereen is zich altijd even bewust van deze risico’s.

In de winter, als het water echt koud is, zullen we als roeiers extra aandacht moeten geven aan de kans op omslaan of zinken en de gevolgen daarvan. Hoe kunnen we de kans daarop verkleinen? Hoe snel kunnen we in zo’n noodgeval weer uit het water in de boot of op de kant komen? Welk gevaar dreigt er als we te lang in koud water of koude lucht verblijven?
Het grootste gevaar vormt onderkoeling. De KNRM heeft daarover een zeer instructieve film uitgebracht. Die KNRM-film heeft terecht de titel “Onderkoeling, om KOUD van te worden”, want de gevolgen van onderkoeling en de snelheid waarmee dit gevaar kan optreden, wordt bijna door iedereen zwaar onderschat.
Belangrijker is dat het bij een fikse onderkoeling (gekenmerkt door verminderd bewustzijn) levensgevaarlijk kan zijn.

Heb je onverhoopt toch iets meegemaakt en wil je een ongeval rapporteren, dan vind je hier het voorbeeld VADA calamiteitenformulier.


Instructieavond koud water op 18-1-2018

De nieuw opgerichte veiligheidscommissie van VADA roeien organiseerde op donderdag 18 januari 2018 een instructieavond “Koud water” met Rob Mink (zeiler en kanoër), Tiede Jan Bijlsma (arts en roeier) en Toon Hoefsloot (kanoër) als sprekers.

Veiligheid en Hulpverlening

Er wordt steeds meer aandacht gegeven aan veiligheid bij VADA. We hebben een ARBO commissie, die zoveel mogelijk gevaarlijke situaties in kaart brengt, welke dan weer door de dinsdag werkploeg…