Vadamecum

Het VADAmecum is een handboek dat je wegwijs maakt binnen de roeiafdeling van de Watersportvereniging VADA. In dit VADAmecum vind je allerlei zaken die we onderling hebben afgesproken; over de roeitechniek, over het onderhoud van onze boten, de commandovoering, het toerroeien et cetera.

Meest recente versie van het VADAmecum

Ieder nieuw lid krijgt een VADAmecum op papier. Daarvoor laten we eens per twee jaar of zo vaak als nodig is een aantal exemplaren bijdrukken. Maar niets is vast, ook onze regels en afspraken niet. Daarom actualiseren wij het VADAmecum doorlopend. De meest recente versie vind je altijd op deze website. Besluiten die redactioneel nog niet in het vademecum zijn opgenomen kun je vinden in het addendum. Op deze laatste versie en op de punten die in het addendum staan kun je je beroepen bij onduidelijkheden of verschil van inzichten.

Hier kun je de laatste versie van het Vadamecum downloaden

Afvaren en aanleggen Vada roeivlot 

Download hier het Addendum bij het VADAmecum