Contributie VADA Roeien

We maken onderscheid tussen senioren en junioren (jeugd). Iedereen moet de jaarlijkse bijdrage aan de KNRB/NOC NSF betalen.

Tarieven 2023

Senioren lidmaatschap roeien: € 234.15
+ Senioren bijdrage KNRB en NOC NSF: € 40,66
+ Senioren contributie W.S.V. Vada: € 119,00

Junioren lidmaatschap roeien € 143.66
+ Junioren bijdrage KNRB en NOC NSF : € 22.84
+ Junioren contributie W.S.V. Vada: € 59,50

Betalen via automatische incasso per kwartaal.
Aanmelden
 en opzeggen gaat per kwartaal.
Opzeggen uiterlijk twee weken voor het einde van elk kwartaal.

NB. de KNRB-contributie is per kalenderjaar, ook bij een lidmaatschap van minder dan een jaar.