Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwsbrief februari 2024

Bericht van het roeibestuur

Afgelopen week noemde Inge in een gesprek met Aagje hoe fijn ze het vindt wat de Nieuwe Leden Commissie (NLC) voor de afdeling allemaal doet. Natuurlijk is het fijn voor Aagje om dat te horen en het is ook zo. We zijn blij met wat de NLC doet voor roeien! En niet alleen de NLC, maar ook de Roeiproevencommissie (RPC), die zich verderop weer aan jullie voorstelt, de klusgroep en ook al die andere commissies en vrijwilligers. Graag willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage en inspanningen, daarom gaan we een vrijwilligersavond organiseren op 22 mei. Iedereen die zich inzet voor Vada roeien is die avond uitgenodigd. Tijdstip en programma worden nog nader bekend gemaakt, maar blokkeer de avond vast in je agenda! Want we willen je graag persoonlijk bedanken voor je inzet.

Over vrijwilligers gesproken…..Je kunt nog penningmeester in het algemeen bestuur worden! George Kraan stopt in april met deze functie, hij heeft aangegeven dat hij zeker iemand die zijn functie overneemt wil helpen met het inwerken

In de vorige nieuwsbrief stond over Vada 2025 dat we een afspraak met de overheden in het
vooruitzicht hadden. Helaas was die afspraak erg teleurstellend! De ambtenaren geven aan dat zij geen mogelijkheden zien voor onze plannen. VADA is gevestigd op een bijzondere plek: de kop van de haven van Wageningen. Dat levert ons niet alleen een prachtige havenkom en het mooiste uitzicht van Wageningen op, maar ook een vloed aan bestuurlijke regelgeving en ambities: Natura 2000, Groene ontwikkelzone van de provincie Gelderland, Gelders Natuur Netwerk, Dijkversterking Rhenen-Wageningen, nieuwe rijks richtlijnen voor bodem- en water sturend, etc. We hebben daarom een brief naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Daarbij nodigen we ze uit voor een gesprek met ons.

Op 24 maart wordt er door de instructiecommissie een middag voor coaches georganiseerd.
Hieronder staat meer informatie. En je kunt je opgeven voor het skiffkamp. Een heel weekend lekker roeien op prachtig rustig water zonder bochten, waarbij je echt sprongen kunt maken in je techniek.

Hopelijk tot snel op de Rijn
Marion Bruin, Harry Straathof, Hanneke van Everdingen, Frans van Duikeren en Inge Engels

Coachen: van de theorie nu in de praktijk!

Beste coaches en instructeurs,
In 2023 heeft de instructiecommissie twee avonden georganiseerd over hoe je goed sturend kunt coachen. Bauke Abma heeft toen interessante tips gegeven. Na deze avonden kregen we toch het verzoek hoe je die tips nu het beste in praktijk kunt brengen. De instructiecommissie herkent dat: Lees verder

Skiffkamp 28/06 t/m 01/07

Beste skiff-liefhebbers,

Het skiffkamp staat ook voor 2024 weer in de steigers. Het wordt de 10de editie. De vooraankondiging hebben we voor de Kerst al gedaan in de nieuwsbrief en de data liggen vast. Ga je mee? Lees verder

Contactgegevens Ploegencoördinatoren

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je een overzicht met contactgegevens van alle Ploegencoördinatoren (telefoonnummer en e-mailadres). Wij publiceren dit overzicht niet op de website, maar eens per jaar sturen we per nieuwsbrief een update. Bewaar het overzicht goed. Handig als je een keer wilt overleggen, bijvoorbeeld als je in het tijdslot van een andere ploeg wilt gaan roeien.

“Waad-diepte” vaarverbod

In het Vadamecum staat dat bij hoog water, wanneer de loopbruggen naar onze vlotten onder water staan, er een vaarverbod geldt bij een bepaald aantal centimeters water. Toelichting: Bij het piervlot komt er bij hoog water een knik in de loopbrug. Lees verder

Roeiproevencommissie: soepel waar het kan, streng waar het moet
Bij sommigen levert de naam Roeiproevencommissie (RPC) misschien gemengde gevoelens op. Tja, want ook
bij Vada moet je op een moment laten zien of je kunt roeien en kunt sturen. Het uitgangspunt van onze
roeiafdeling is immers dat iedere roeier tenminste Sc1 en St1 heeft gehaald. Lees verder