Nieuwe vlootverzekering – extra dekkingen

Sinds februari van dit jaar zijn de vloot en verdere bezittingen van de roeiafdeling bij een andere verzekeraar ondergebracht. De nieuwe polissen bieden een betere dekking tegen een gunstiger tarief.

Zo zijn er nu twee extra dekkingen waar wij jullie graag op attenderen:

a. Hulp bij pech met botentransport
De polis dekt hulp bij uitvallen van de botenwagen, van de auto of van de bestuurder.

b. Persoonlijke ongevallen
De verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden dan wel blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval met een door ons verzekerde boot.

Desgewenst kun je de polisvoorwaarden van deze extra dekkingen opvragen bij de penningmeester van de roeiafdeling penningmeester-roeien@wsv-vada.nl .
Met hem moet je ook contact opnemen als je een claim wilt indienen.

Alleen ingeval van een dringende vraag om pechhulp zoals vermeld bij a., kun je rechtstreeks met verzekeraar contact opnemen:

Raetsheren van Orden B.V.
Tel. 072 5414151
home@rhvo.nl
www.rhvo.nl

of met onze contactpersoon bij rhvo: Hans Korving,  7 X 24 uur bereikbaar op : 06 23786041

ons polisnummer: 119100796