De Elfsteden Roeimarathon 2022

In het Hemelvaart weekeinde wordt van vrijdag op zaterdag de Elfsteden Roeimarathon gehouden. Het weer – noord westelijke wind kracht 5 met vlagen naar 6 – leek spelbreker maar gelukkig had de Friese roeivereniging Wetterwille een aangepaste route als alternatief. Helaas niet over het Slotermeer en de Morra maar tot Woudsend en via IJlst naar Workum om daar de traditionele route weer op te pikken. 30 km minder van de 210 km totaal maar met de straffe wind zeker geen lichte editie. Vrijdagavond om 20 uur werd het startschot gelost door de Burgemeester van Leeuwarden Sybrand van Haersma Buma (ex Aegir roeier) waarna 71 ploegen van start gingen.


Bij de start in Leeuwarden

We roeiden in etappes varierend van 6 tot 11 km lengte in allemaal verschillende combi’s van roeiers. Gelukkig hadden we wel Marleen en Astrid die ervaren sturen zijn en veel etappes – zeker in de nacht – stuurden. Snel wisselen is een aanbeveling want scheelt heel veel tijd maar tot aan Sneek zorgden de wisselpunten nog voor enige stress : waar staan ze nu?? – oh schuilen voor de wind achter de boerderij, hoog gras, slappe oever, net achter een brug voor Oudkerk en filevorming eerst al bij Dokkum en later ook bij Oudkerk en Weidum. Maar na Sneek waren we een stuk naar voren in het veld geschoven en werd het een geoliede machine. In de trainingen hadden we al gevoel ontwikkeld voor een goede snelheid van de boot met dito roeitempo. Bij forse tegenwind kortten we de halen wat in waardoor de boot toch lekker doorliep. Genoeg eten en drinken, op tijd een koffietje, soep bij Franeker, goede moraal, klein dutje in de auto en alles liep als een zonnetje. We maakten nieuwe vrienden die ons op fries suikerbrood trakteerden bij Arum, voor ons stempelden en ons aanmoedigden bij Franeker. Wij genoten mee van de supporters van Helma langs de route. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat we hier en daar ook weinig vrienden gemaakt zullen hebben:  OPZIJ  we willen erlangs!, WIJ gaan eerst door de brug, Stellen graag op het water, Het is een wedstrijd – Opschieten!!!  Maar laten we zeggen dat dit in de hitte van de strijd erbij hoort. Uiteindelijk kwamen we In een mooie tijd van 20:13:55 als 31e (van in totaal 71 ploegen) en als 3de in de buitencategorie aan bij Wetterwille in Leeuwarden. Tevreden, moe en voldaan. Volgend jaar hopelijk weer de hele Elfsteden route. Marleen kan dan haar 25ste Jubileum vieren!! Chapeau!.

Onze VADA/Thyro ploeg bestond uit 6 dames: Marleen Abma, Cilia Henkens, Helma de Jong, Monique Mooren, Astrid Pouw en Marie-Anne Frenken. We zijn veel dank verschuldigd aan de 11steden veteraan en oud Vada lid Evert Gutteling die voor de begeleiding zorgde. De ploeg kwam uit in de buitencategorie omdat de meeste ploegen de Elfsteden Roeimarathon in een estafette ploeg van 12 deelnemers roeien. Wel waren we de enige in het veld die met 6 dames deelnamen!!

Marleen en Helma en stuur Marie Anne naar de finish