Botenkraan

HANDLEIDING EN GEBRUIKS-PROTOCOL

Wanneer mag de kraan worden gebruikt
De kraan mag worden gebruikt als er een bevoegd kraanmachinist i.e. kraanvogel aanwezig is en tenminste twee assistenten (bv 2 ploegleden) de boot vasthouden enmeelopen. De kraanvogel is verantwoordelijk voor de veilige bediening van de kraan; houdtoverzicht tijdens het takelen en geeft passende instructies aan de assistenten tijdens deverschillende handelingen; zorgt er voor dat twee assistenten (en geen andere personen)aanwezig zijn binnen het “kraan gebied”, gemarkeerd door rode lijnen op de perrontegelstussen de kraan en de botenloods.

Wanneer mag de kraan niet worden gebruikt
Als er niet op de Rijn mag worden geroeid wegens te harde wind: witte koppen op degolven en in ieder geval bij een windkracht van 4 beaufort (bft) of meer, geregistreerd doorde windmeter, af te lezen op het meteo schermpje bij het afschrijfboek.Als er technische storingen zijn en de hoofdschakelaar buiten aan de roeiloods op slot zit.Als er mensen in de boot of op het juk zitten.Als de boot niet horizontaal aan de kraan kan worden gebalanceerd, mag de kraan voordeze boot niet worden gebruikt.Als de boot geen goedgekeurde hijsogen heeft, mag de kraan voor deze boot niet wordengebruikt.

Waar moet iedereen op letten
Tijdens een hijs manoeuvre mag niemand zich onder of aan de waterkant van een opgehesen boot of de hijs-juk bevinden.

Wat moet er gebeuren als de kraanbediening hapert of het helemaal niet doet
Bij hapering niet meer proberen te hijsen. Probeer, als dit gebeurt tijdens het hijsen vaneen boot, deze met de hand, in veiligheid te brengen. Borg als dit niet kan, het hijs-juk aanbeide kanten met touwen zodat de wind geen vat meer heeft op de boot en kraanarm.Waarschuw de materiaalcommissaris of leden van de kraancommissie over de ontstanesituatie. Doe dit eveneens als de afstandsbediening, ook na herhaald de instructieprocedures te hebben doorlopen (zie II-3 en uitleg afstandsbediening), niet werkt.

Onderhoud aan de kraan
Er mag door de gebruikers geen onderhoud aan de kraan worden verricht, behalve een mogelijke vervanging van de batterijen in de afstandsbediening.

Logboek
Er is een logboek voor de kraan; daarin kunnen storingen en bijzonderheden worden opgetekend. Ook staat hier het register van bevoegde kraanvogels i.e. kraanmachinisten in.