Blijf alert op veiligheid

Een deel van onze leden kan gelukkig doorgaan met roeien. De winter is nog niet zo streng dat er roeiverboden voor langere tijd nodig zijn en het roeiprotocol van 15 december 2020 biedt nog wat mogelijkheden om met skiffs en C2+’s of C3’s veilig het water op te gaan. Dat “veilig” willen we graag zo houden!

Ten aanzien van COVID-19 willen we nogmaals aandacht vragen voor de regels zoals ze in het protocol zijn verwoord:  https://vadaroeien.nl/home/artikel/554/protocol-vanaf-15-december-2020

We zien op een aantal punten dat de regels minder strak worden nagekomen:

 • Wie wast na aankomst bij VADA nog elke keer zijn of haar handen?
 • Hoe streng zijn we voor ons zelf ten aanzien van altijd afstand houden?
 • Dragen we binnen in de loods wel een mondkapje?
 • enzovoort

Ook over veiligheid op het water willen we nog een keer een waarschuwing doen uitgaan. Vrijdag 22 januari is er een skiff van Argo op de Rijn omgegaan. Het water is koud, er staat eens stevige stroming. De situatie was voor de skiffeur tamelijk gunstig. Het was vlak bij de haven, er waren anders skiffs in de buurt. De coachboot volgde deze skiffeur en was dus zeer snel ter plaatsen. Deze omstandigheden waren dus veel gunstiger dan in veel andere situaties waarin wij in moeilijkheden kunnen geraken.

Op de website en in het vadamecum staan regels voor roeien met koud weer, stroom, harde wind. Zie: https://vadaroeien.nl/veiligheid/artikel/61/veilig-roeien-in-de-winter

Peter Falk voegt daar, naar aanleiding van het omslaan van de Argo-roeier, aan toe:

Het is de bedoeling dat varen op stroom leuk is, en dat is het ook als je de basics beheerst.

 1. Je kunt stroomafwaarts varend niet stoppen – zonder een 180° draai te maken. Dus als je MOET stoppen is de routine zo: commando STOP, stuur naar de dichtstbijzijnde wal, laat houden aan de walkant, als de boot even snel gaat als de stroming krachtig rondmaken in dezelfde draairichting en tenslotte stilliggen door stroomopwaarts te blijven roeien.
  Oefen dit elke keer als het lekker stroomt. In VADA documentatie heet dit ‘stormrondje’, ik weet niet waarom – noodstop op stroom is beter. Verder is het zeer geschikt als je even moet wachten (op de pont ofzo); de extra pirouetjes zijn zo gedaan!
 2. Kijken, kijken, kijken; als je stroomafwaarts gaat, ga je snel – en je kunt alleen wat sturen als je nog sneller gaat dan het water. Je stuureffect is veel veel minder dan wanneer je stroomopwaarts gaat. Kribben komen nu dus nog sneller op je af dan normaal; alles komt sneller op je af – uit de buurt blijven dus.
 3. Kijk naar de stroming aan de punt van de kribben; zie hoe het water de rivier in geduwd wordt, jij dus ook als je daar vaart. Houd wat eerbiediger afstand dan normaal al. Weet ook dat de stroming in het kribvak rondgaat; langs de stroomafwaartse krib naar binnen toe, en dan rond.
 4. Als je het kribvak wilt gebruiken om even te rusten of op grote golven te wachten, stuur dan niet te ver het kribvak in, tussen de baken blijven is prima, je bent daar uit de stroom. Zorg dat je niet afdrijft naar de krib stroomafwaarts!
 5. Tegenliggers en stilliggende obstakels zijn gevaarlijk als je te dicht bij komt. Ruim uit de buurt blijven. Wegwezen! Tegenliggers die zwaar geladen stroomopwaarts gaan, maken interessante golven – en ze blijven nog lang staan ook. Hoos-materiaal meenemen.
 6. Als je stroomafwaarts op de pont af komt geldt al het bovenstaande helemaal luid en duidelijk.Ga er niet vlak voor langs al ga je nog zo mooi snel! Wacht tot de pont aan de overkant aankomt. Dan staat ook de kabel van het Lexkesveer niet (meer) strak boven water.Als je wilt vertrekken van het vlotje bij Lexkesveer wacht je tot de pont aan de Wageningse kant is en niet naar je toe aan het varen is. Dan stuur je naar Arnhem, en vaart eerst die kant op. Die bocht maken is moeilijk!! Stuur al in het kribvakje naar Arnhem.
 7. Gewoon stroomopwaarts varen gaat eigenlijk best. Wel moet je alert sturen en je niet uit je gekozen koers laten stromen of waaien. Corrigeer meteen – als je te laat bent, kon het weleens op een onbedoeld pirouetje uitlopen naar het midden van de rivier toe. Geen goed idee als daar andere scheepvaart is.
 8. Kribjes pakken stroomopwaarts is les 2. Maar hierbij alvast een plaatje van Addie van vandaag; zo moet het!
 9. En ben je niet sterk genoeg – nu met z’n tweeën – of twijfel je ergens anders over? Ga dan niet!

(Vragen en opmerkingen zijn zeer welkom: ptbfalk@gmail.com)

Let extra op bij roeien in het kanaal

Nu de Rijn weer hard stroomt wordt het kanaal steeds intensiever gebruikt. Daar zijn meer boten van Vada, meer van Argo en het lijkt erop dat er ook meer binnenvaartschepen zijn. Redenen om extra alert te zijn op de veiligheid. Houd de volgende regels goed in acht:

 • De boeg draagt een oranje boeghesje
 • Bij vertrek vanaf het vlot eerst stuurboordwal richting Rijn. In de zwenkkom keren en langs stuurboordwal naar het kanaal
 • Houd in het kanaal stuurboordwal
 • Kijk vaak om (skiffeurs en boegsturen)
 • Gebruik het hele kanaal en ga niet  halverwege keren.
 • Argo vraagt de havenmeester om ervoor te zorgen dat de schippers extra voorzichtig zijn.

Argo vraagt de havenmeester om ervoor te zorgen dat de schippers extra voorzichtig zijn.