Afstellen van boten; een zaak van de wedstrijd- of de materiaalcommissaris

Bij het bepalen van het beleid t.a.v. afstellen gelden de volgende uitgangspunten:

Vada is een roeivereniging voor een breed publiek, recreatieve, (semi-)competitief en wedstrijdroeiers, jong-oud, zwaar of licht, lang en kort, enz.. We streven er naar dat er voor elk lid boten beschikbaar zijn die aansluiten bij zijn/haar niveau, ambitie en lichaamsbouw. Voor iedere roeier zijn er boten die beter passen, dus ook boten die minder goed passen.
De beperkte ruimte en beperkt budget dwingt tot keuzes.
We houden rekening met een differentiatie naar kwaliteit: bv sk0/1/2/3, naar gewichtsklasse en zo mogelijk naar haallengte van de roeiers:

Bij skiffs hebben we voldoende boten in de vloot om voor elk kwaliteitsniveau minimaal één boot per gewichtsklasse te hebben.
Bij dubbeltweeën streven we naar 2 gewichtsklassen voor iedere kwaliteitsniveau.
Er is een grote kans dat we de vloot per 1 februari kunnen uitbreiden met een twee zonder voor de lichtere roeiers.  De Pica Pica is dan definitief een dubbeltwee. Ook hebben we de Topper als Sk1 boot in de lijst gezet.

Basisafstelling

  • Span: Het span is de afstand van de stuurboorddol naar de bakboorddol. Het heeft invloed op mate waarin handen uit elkaar gaan bij inpik en bij uitpik. De basisinstelling voor het span ligt tussen 157 en 161 cm: 157 cm, voor kleinere roeiers en roeiers met een kortere haal; over echt algemeen dus ook voor de lichtere roeiers, en
    161 cm voor de grotere en over het algemeen zwaardere roeiers.
  • Overlap: De overlap is het aantal cm’s dat de bakboordriem over de stuurboordriem gaat in het midden van de haal. Mensen met kortere haal hebben wat voordeel bij een wat kleinere overlap. Bij een wat kleinere overlap kan die d.m.v clams / spacers met 1 of 2 cm gewijzigd worden naar wens van de individuele roeiers.
  • Riemlengte en binnenhendel: ook hier is een keuze gemaakt die tegemoet komt aan een zo breed mogelijke groep gebruikers van de boot en riemen.

Afwijken van de basisinstelling

De basisafstelling is een instelling waarbij we een zo groot mogelijk deel van de gebruikers een redelijke afstelling kunnen garanderen. Zelf veranderen van deze afstellingen mag NIET op eigen houtje doorgevoerd worden en vergt overleg met de wedstrijdcommissaris of de materiaalcommissaris.

Binnenkort zullen we per boot aangeven wat de standaardspan, standaardoverlap, riemlengte en binnenhendel is. Ook zullen we daar wat achtergrondinformatie over beschikbaar stellen.