Aangepast roeien

Roeien is ook voor mensen met een beperking een goede sport, omdat er talloze aanpassingen te maken zijn, veelal samen met 1 of meer vrijwilligers, die het roeien mogelijk maken. Op veel plaatsen in Nederland kan door mensen met een of andere beperking geroeid worden.

Interesse? Neem contact op met Martha Bloemberg, tel: 0317 417 220; martbloem@gmail.com

Stoer: Speciaal Toegankelijk Roeien

Stoer: Speciaal Toegankelijk Roeien

Zo heet voortaan het ploegje WAAG leden die op zaterdag tussen 2 en 4 uur roeit: Speciaal Toegankelijk Roeien. We sluiten hiermee aan bij de traditie van VADA Roeien waar men vooral roeit in ploegen met soms zeer fantastische namen

Beleidsplan CAR.

Na bijna 3 jaar praten, verkennen en experimenteren met Aangepast Roeien is het tijd om een plan voor de komende jaren op te stellen en de organisatie verder te verankeren in de Roeiafdeling en de sportclub WAAG.

Reddingsvesten als veiligheidsmaatregel

Reddingsvesten als veiligheidsmaatregel

Bij het aangepast roeien worden door de roeiers vaak zelfopblazende reddingsvesten gedragen. Ook ”gewone” roeiers en jeugd dragen ze, vooral in de winter. En de Makkers dragen ze tijdens hun zomerroeitochten in Frankrijk, maar dan alleen in de sluizen want daar is het verplicht.

Vada doet mee aan de Nationale tocht Aangepast Roeien

Vada doet mee aan de Nationale tocht Aangepast Roeien

Thea, Dolf en Frits hebben pas een half jaar kunnen oefenen, want in de winter is er geen aangepast roeien. En ze hadden nog nooit 3 km achter elkaar door geroeid. Maar in Breda is het hen gelukt! Zij roeiden de volledige 6 km.

“Kun je zitten? Dan kun je roeien!”

“Kun je zitten? Dan kun je roeien!”

Voor het Aangepast Roeien gingen we ( Birgit, Lineke, Liesbeth en Martha) kijken bij de Roeivalidatie naar instaphulpen. Met Gradus (van RV Barendrecht die samen met Piet o.a. onze botenwagens maakte), want die had al een eerste ontwerp gemaakt van een instaphek. Ook wilden we meer over de organisatie weten. Al met al was het een inspirerend bezoek.

informatie over aangepast roeien

Roeien is ook voor mensen met een beperking een goede sport, omdat er talloze aanpassingen te maken zijn, veelal samen met 1 of meer vrijwilligers, die het roeien mogelijk maken. Op veel plaatsen in Nederland kan door mensen met een of andere beperking geroeied worden.

SPONSORS